Osa 1   - Via Dolorosa

Osa 2  -  Jesajan profetia pitkaperjantaista

Osa 3 -   Joka voittaa?

__________________________________________

 

1.   Via Dolorosa...

 

Kiirastorstai 2015. Eräs laulu sanoo: Via Dolorosa, jo alkaa seimeltä!

 

Herramme Jeesuksen kärsimystie ei kulkenut vain Getsemanen, Gabbatan kautta Golgatalle, vaan evankeliumit osoittavat, että Hän kulki kärsimystietä alusta loppuun. Seimeltä se alkoi...

     Jo aivan pienenä Hän joutui pakolaiseksi perheensä kanssa. Kuningas Herodeksen vainon uhreiksi ja sijaiskärsijöiksi joutuivat sitten kaikki alle 2-vuotiaat poikalapset Beetlehemissä ja ympäristössä. Joukkomurha. Äitien valitukset ja itkut. Matt 2:13-18.  Kun perhe aikanaan palasi, Jeesuskin tuli kuulemaan tämän lastensurman. Mitä se vaikutti?

      Kun Jeesus sitten aloitti Isän sunnitteleman palvelustehtävänsä, se näyttää olleen jatkuvaa kärsimystä ja yksinäisyyttä!  Häntä pilkattiin ”Marian poika” - tarkoituksena häväistä hänen syntyperänsä, au-lapsi! Hänet leimattiin sekopääksi, poissa tolaltaan olevaksi. He halveksivat häntä, julkisesti (Matt 13:55-58).

        Hän kantoi raskasta tietoisuutta, että yksi oppilaista – Juudas – tulisi olemaan kavaltaja.Hän väsyi ihmisten epäuskoon, kielteisiin asioihin. Hän meni usein autioihin paikkoihin, yksinäisyyteen. Hänen veljensäkään ja omaiset eivät häneen uskoneet.  Kaikkea tätä evankeliumit kertovat...

 

Palvelustehtävän loppua kohden tilanne kiihtyi ja kärjistyi. Kun Jeesus teki ihmeitä, paransi sairaita, ja kun hän oli tavallisen kansan suosiossa, niin uskonnollisten tahojen kateus ja viha näyttää nousseen järkyttävällä tavalla esille?

       He kyttäsivät Jeesusta, saaadakseen Hänet kiinni jostakin. Matt 12: 10-14, Luuk 6:7-8, Mark 3:1-6. Kun Jeesus näki ihmisten sisälle, luki heitä kuin avointa kirjaa, kärsimystä on ollut nähdä se pahuus? Luuk 9:47. He solvasivat häntä: ”Sinussa on riivaaja! Joh 7:20.

 

Pelkkä kyttääminen ( vaino) ei riittänyt. Viha kasvoi murhanhimon asteelle. Kun Jeesus paransi ramman miehen Betesdan lammikolla, sen perästä ”he tavoittelivat häntä tappaksensa”. Joh 5:17-18.   Evankeliumeita lukiessa on järkyttävää nähdä tuo uskonnollisen tahon murhanhimo! Kun Jeesus herätti Lasaruksen kuolleista, se oli vedenjakaja.

      ”Siitä päivästä lähtien oli heillä siis tehtynä päätös tappaa hänet.” Joh 11:49-53. Murhapäätöksen johtajana oli ylimmäinen pappi: Kaifas. Murhanhimo vaati vielä, että he päättivät surmata Lasaruksenkin, Joh 12:10.

Jo tätäkin ennen oli paljon tehty aivotyötä, miten Jeesus surmattaisiin? Luuk 22:2,  Luuk 19:47, Joh 7:1, Joh 5:18, Matt 12:14, jne.

      Ja sitten Getsemane? Rakas Jeesuksemme oli yksin. Yksin. Ne kolme, joita Hän oli pyytänyt valvomaan kanssaan pahimman tuskansa keskellä – he nukkuivat. Eivät jaksaneet valvoa yhtä hetkeä ( = tunti) Hänen kärsimyksensä tulen keskellä.  Hän hikoili verta tuskassaan – kaikkien ihmisten kaikkien aikojen -  kaiken pahuuden kantaen!

       Todellisesti Jeesus voitti jo Getsemanessa. Isä, tapahtukoon sinun tahtosi! Hän jätti kaiken Isän haltuun. Pahuuden kiirastuli ei Häntä murtanut.

      Kärsimys jatkui viimeiseen saakka. Vielä ristillä Häntä pilkattiin: Jos olet Jumalan Poika, astu alas ristiltä! Hän kesti. Rakkaus voitti vihan. Valkeus voitti Pimeyden. Ja – Elämä voitti kuoleman.

 

Virrestä 78

”Sä kuolit että pääsisin Jumalan lapseksi, ja taivaan tiellä seuraisin, sinua Herrani.

Taivaaseen portit aukaisit kun voitit kuoleman, ja siksi aina sinua, oi Jeesus

rakastan!"

   Kiirastorstaina 2015, maijaliisa-lammas

__________________

Osa 2   -  Jesajan profetia pitkäperjantaista - 3.4.2015

 

 ... Ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon..” Jes 53:12

 

Kun lauletaan rististä: Tahdon rakastaa ristiä vaan! - Risti vain risti vain olkoon kunniani! - ei monesti ajatella miten kauhistuttava ja brutaali asia oikea ristinkuolema oli?

       Historia kertoo, että kuolemaantuomittujen ristille naulitseminen oli roomalaisen imperiumin tapa. Juutalaisille tutumpi tapa oli mm. kivittäminen. Tuohon maailmanaikaan ristit olivat tuttu näkymä monien roomalaisten valtateiden (Via) - varsilla. Kun roomalaiset joukot voittivat jonkun alueen, he toivat vihollisssotilaat saaliina, ja ripustivat ne risteille roikkumaan tien varsiin. Ylpeydeksi sodan voittamisesta, pelokkeeksi kaikille kapinallisille...

       Risteillä roikkuivat siis ne, jotka oli roomalaisen lainkäytön nojalla tuomittu kuolemaan, siihen porukkaan kuuluivat ne jotka hävisivät sodat roomalaisille. Pahantekijät...

      Entä Herramme Jeesus? Oliko Hän sellainen, rikollinen? Jonka olisi saanut ripustaa ristille, roomalaisen oikeuden mukaan? Ei ollut. Roomalaista hallinto- ja tuomiovaltaa käyttävä Pilatus totesi useita kertoja:

”En ole löytänyt hänessä mitään syytä”, Luuk 23:4, 14, 22, Joh 18:38.

      Pilatus oli ns. puun ja kuoren välissä. Hän koetti välttää väärän tuomion tekemisen, koska hän tiesi että ylipapit kateudesta olivat antaneet hänet (Jeesuksen) hänen käsiinsä”. Mark 15:10.  Hän ei tietenkään ollut tyhmä, vaan tajusi, että  uskonnollinen fanaattisuus ja vallanhalu oli motiivi surmata Jeesus. Hän oli tullut liian suosituksi, kansan parissa. Luuk 23:1---

       Pilatus koetti välttää tehtävän, siirsi tuomiovallan käytön Herodekselle, jolla oli Galilean prefekti, mutta Herodes palautti tehtävän. Pilatus ei siis roomalaisen lain ja oikeuden mukaan nähnyt mitään syytä Jeesuksen kuolemantuomiolle. Se oli totta. Valheilla ja väärillä syytöksillä syyttäen ylipapit ja kirjanoppineet saivat kansan kiihottumaan joukkosuggestioon.

-    Ristiinnaulitse, Ristiinnaulitse! Heidän huutonsa pääsivät voitolle! Huutosakki, joka oli vihamielisten uskonnollisten johtajien moottorina, sai voiton. Pilatus antoi Jeesuksen alttiiksi heidän mielivallallensa. Luuk 23:23-25.

 

Tapahtui oikeusmurha. Mitään lainmukaista syytä ei ollut roomalaisen, enempää kuin juutalaisenkaan lainkäytön puitteissa. Jeesus tuomittiin äärimmäisen vihan, kateuden ja mielivallan aineksilla. Syytön tuomittiin. Näyttöä ei ollut tuomioon, saati kuolemantuomioon.  Näin oli profeetta Jesaja ennustanut, noin 700 vuotta aiemmin. Kirjoitusten piti käydä toteen.

                                                                                 * * *

Siinä Hän on. Häpeän ja kirouksen puussa, niin kuin veli Paavali kirjoittaa Galatalaiskirjeessä:  ”Kirottu on on jokainen, joka on puuhun ripustettu.” Gal 3:13.

Ristinpuu? Hitaan, julman ja julkisen kuoleman paikka.  Siinä Hän oli. Meidän rakas Herramme, Vapahtajamme, Lunastajamme.

      Golgatan keskimmäinen risti eroaa kaikista muista risteistä! Siinä tuomittiin syytön. Viaton uhrikarista, jonka päälle oli sälytetty ihmiskunnan synnit ja sairaudet ja pahuudet. Sinun ja minun syntini. Nekin raastoivat Hänen pyhää päätään, pilkkakruunu, orjatappurakruunu...

       Siltä ristiltä kuului maailmakaikkeuden arvokkain huuto: Se on täytetty!

Kiitetty olkoon Isä Jumala, joka antoi Poikansa uhriksi, välimieheksi, että meillä olisi mahdollisuus päästä Jumalan lapsiksi. Rakkaus voitti vihan, pahuuden. Elämä voitti kuoleman. Jumalan rakkaus oli väkevämpi kuin tuska, kärsimys, perkeleen koko vihan arsenaali...

 

Valvon ristin juurella, ootan Jeesustani, kunnes näen kotona kasvot Jumalani. Risti vain, risti vain, olkoon kunniani – kunnes taivaan rannalla nautin autuuttani.” 

-   Pitkäperjantaina 2015, maijaliisa

______________________________

Osa 3  -  Joka voittaa!

 

Olethan lukenut Herramme Jeesuksen kirjeet Vähä-asian seitsemälle seurakunnalle. Ilm 2-3 luku.

Kaksi oli nuhteetonta, viisi sai erilaisia nuhteita, varoituksia, jne.

      Mutta upeat sanat löytyvät kaikissa kirjeissä: Sen joka voittaa, sitä joka voittaa, sille joka voittaa, ja joka voittaa... Ilm 2:7, 11, 17, 26 jne.

 

JOKA VOITTAA? Kaikki eivät voita, eivät pääse perille, eivät saavuta uskon päämäärä. Jeesus tiesi sen, tietää sen tänäänkin. Apostoli Paavali kirjoitti:

 

”Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumuksella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa.” Fil 3:12-14

 

Kiitos Jumalalle, että Jeesus Kristus on uskomme alkaja ja täyttäjä! Kun katseemme on kiinnittyneenä Häneen, kun kätemme on Hänen kädessään – Hän vie voittoon! Kunnia Herralle!

Ilmestyskirja 7:9-17