Pitkäperjantaina

-      me monet katselemme sitä praktista tekoa, kun Jeesus naulittiin ristille ja ristien siluetti piirtyy Golgatan kalliolta. . .

       Ristiinnaulitseminen oli tuiki tavallinen näky tuona aikana. Silloisen Rooman imperiumin keskiössä, (Italian alueella) historia kertoo, että tienvarret olivat tukkoisenaan ristejä. Tyhjiä, taikka täynnä rikollisia, pelotukseksi kansalaisille. Niissä oli näytillä niin maanpettureiksi tuomittuja kuin muita joka lajin rikollisia, joille kuolemantuomio oli luettu.

 

Golgatalla oli kolme ristiä. Roomalaisen oikeuskoneiston tuomion täytäntöönapano oli tehty.

Mitä ennen tätä finaalia? Herramme Jeesus oli sen ajan viharikoksen kohde.

 

A) Ensin häneen tarttuivat oman kansan papit ja silmäätekevät, Jumalan palveluksessa toimivat:

Jeesuksen surmaamisesta neuvotellaan. . . Markus 12:1-2

      "Oli kaksi päivää pääsiäiseen ja happamattoman leivän juhlaan. Ylipapit ja lainopettajat miettivät, millaisella juonella he saisivat Jeesuksen käsiinsä tappaakseen hänet. "Ei kuitenkaan kesken juhlan", he sanoivat, "ettei kansa ala mellakoida." 

     "Silloin  ylipapit ja kansan vanhimmat kokoontuivat Kaifas nimisen ylimmäisen papin palatsiin ja neuvottelivat, kuinka ottaisivat Jeesuksen kiinni kavaluudella ja tappaisivat hänet."  Matteus 26:3-4 (1938 käännös)

 

B) Sitten oman kansan ihmiset nousivat joukkokiihkolla Häntä vastaan. Matteus 27:22-23

Pilatus kysyi: "Mitä minä sitten teen Jeesukselle, jota sanotaan Kristukseksi?" Kaikki vastasivat: "Ristiinnaulittakoon!"  -   "Mitä pahaa hän on tehnyt?" kysyi Pilatus. Mutta he vain huusivat entistä kovemmin: "Ristiinnaulittakoon!"

”Huutonsa voimalla he saivat tahtonsa läpi”. Luukas 23.23

 

C) Tätä ennen Hän oli tullut lähimpien ystäviensä hylkäämäksi, pettämäksi. Kavaltaja oli istunut samassa pöydässä. . .

 

     Lopuksi Pilatus suostui kansan vaatimukseen, papiston vaatimukseen. Hän valtioviisaana ymmärsi motiivit? Kateus ja siitä nouseva murhanhimo. Kainin synti. Veljesviha, veljesmurha.


       Herramme Jeesuksen surma täyttää ihmisoikeusrikoksen tunnusmerkit. Toki Pilatus noudatti silloista roomalaista oikeusohjetta, antaen Jeesukselle mahdollisuuden puolustautua. ”Audiatur et altera pars”. Mutta ei Jeesus ryhtynyt itseään puolustamaan, eikä vaatinut asianajajaa rinnalleen.

        Kaiken piti täyttyä, joka oli Kirjoitettu ennalta. Jeesus antoi itsensä tuomittujen joukkoon, jotta Hänen tehtävänsä täyttyisi. Syytön syyllisten edestä. Jumalan uhrikaritsa, jonka päälle sälytettiin meidän kaikkien syntimme, sairautemme, pahuutemme saldo. . .

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?   Jeesus joutui kokemaan synnin tuomion täydellisen muodon, kokemaan sen "hylkäämisen", joka syntiselle on tarjona. Jeesus tehtiin "synniksi meidän tähtemme" . ( 2 Kor 5:21) Jumalakin oli kääntänyt Pyhän katseensa, hetkeksi, synnin hirvittävyys oli läsnä Jeesuksen ristillä, kuolemassa. Ei, ei Jumala hyljännyt Poikaansa. Taivas oli 100% läsnä tässä luomakunnan tärkeimmässä ratkaisuhetkessä!

      Nyt? Ketään ei hyljätä, joka turvaa Jeesuksen Kristuksen täytettyyn työhön. Tuomittu saa armahduksen.

* * *

Mitä Sinä ajattelet? Heräämmekö kiittämään Häntä? Muistammeko kertoa tässä vihan ja koston maailmassa, että Jeesuksen Rakkaus voitti vihan hirmuisuuden. Golgatan keskimmäinen Risti on autuuden paikka, vapautuksen paikka. Niille, jotka ovat viharikosten uhreja, niille, joita viha ja vihaaminen vangitsee! Toivoa pahassa maailmassa on, jos Voittaja Jeesus saa sijaa sydämissä! Rakkauden tuli sammuttaa vihan liekit!

Siunattua pääsiäisjuhlaa kaikille!

- Maijaliisa