Juoksetko ja miten ja missä?

 

Tänä aikana yhä useampi taivastien kulkija on kadottanut Pääasian, Keskipisteen, Uskon ytimen, joka on sanoma Jeesuksesta Kristuksesta, ristiinnaulittuna ja ylösnousseena. 1 Kor 2:2, Heb 8:1

       Herramme Jeesuksen eskatologisten puheiden ennakoima asia näkyy: Juostaan! Mutta miksi, je kenen perässä? Niiden perässä, jotka kehuvat: Täällä on Kristus! ( Kristus tarkoittaa: voideltu) Täällä on ”voitelu”, tule saamaan voitelua, jne. Mitä Jeesus käski tehdä?

Luukas 17:23,  Matteus 24:3-5,  Markus 13:4-6, 21-22,  Luukas 21:8

      -  Älkää menkö, älkää juosko perässä! Mutta? Tottelemattomuuden tilassa moni ”juoksee”, yhä uusien oppien, ihmeiden, merkkien ja gurujen perässä! Vuodesta toiseen, aina vain juostaan, hakemassa jotakin? Ja – ikävä kyllä saastumassa väärien ”voiteluiden”, eksyttävien valhehenkien, valheprofetioiden, valheparantumisten kavalista juonista.

      Mitä Raamattu sanoo ”juoksemisesta”? Heb 12:1-2,

”. . ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan Jeesukseen...”

     Juosta pitää. Taivastiellä ei pidä lusmuilla, velttoilla. Sellaisessa etanavauhdissa helposti katselee tien sivuun: Onpas tuolla ihania näkymiä! Ei. Juostessa ei sovi katsella sivuille, vaan eteenpäin, kohden maalia. Silmät tulee luoda Uskon Alkajaan ja Täyttäjään, Jeesukseen. Golgatan ristin täytettyyn työhön, ei mihinkään ihmisten hömppäsanomiin.  Näin varjeltuu, monelta pahalta. Kun ei ”juokse” ihmisten perässä, kun tottelee Jeesuksen Ylipaimenen sanaa.

       Kun uuskarismaattinen eksytysaalto alkoi voimalla jyllätä 1980 luvun ja 1990 luvun vaiheilla Suomessakin, Jumala varoitti monia taivastien kulkijoita ihastumasta näistä kaatumis-ja muista houkutusilmiöistä. Moni totteli, ja alkoi noudattaa yhä tiukemmin Heb 12:1-2 opetusta, Efe 4:14-15.    Jumala on voimallinen varjelemaan. Jo yli 44 vuotta Hyvän Paimenen laumassa, Hänen perässään, voi nöyrästi kiittää, että Hän on Sanallaan ohjannut ja kaidalla tiellä ruokkinut ja hoitanut!

     Joka rakastaa Jeesusta – eikö hän halua olla iloksi Hänelle? Johannes 14:23

Autuas se, joka ”juoksee” - ja juoksee niin että kerran saa voittopalkinnon. Uskon päämäärän, taivasosuuden. Koska Herramme Jeesus on jo voittanut! 1 Kor 9: 24- 27, 2 Tim 4:7, 1 Joh 5:4-5

 

Rakas Herran Jeesuksen lammas!  Ole kestävä juoksussasi, suuntaa nyt katseesi oikein!